• Kültür, kahve çay ve dostlukların mekanı...
  • 400 yıllık eskimeyen nostaljik lezzetler...
  • 7'den 70'e; Bu toprakların kültürüyle...
1635'den bugüne...

TAHMİS HİKAYESİ

Türkmen Ağası ve Sancak Beyi Mustafa Ağa Bin Yusuf tarafından, Mevlevihane Tekkesi’ne gelir getirmesi amacıyla 1635-1638 yılları arasında yaptırılmıştır.

1901-1903 tarihinde iki büyük yangın geçirmiştir. Mevlevihane’nin postnişini Feyzullah oğlu Şeyh Münip Efendi, Tahmis Kahvesi ve 33 dükkanı yeniden yaptırmıştır. Tahmis Kahvesi uzun yıllar anılmıştır.

400 Yıllık Kahvenin Hikayesi

“Tahmis” kahvenin dövüldüğü yer anlamına gelir. Eskiden kahve cevizden oyma dibeklerde dövülürdü. Bir rivayete göre IV. Murat Bağdat seferi sırasında burada dinlenmiş ve dibek kahvesi içmiştir.

TAHMİS'İ KEŞFET
1635'den bugüne...

TAHMİS ÜRÜNLERİ

1635'den bugüne...

TAHMİS LEZZETLERİ